smartone 流動寬頻

盡享至穩至順嘅流動寬頻體驗 我哋可靠及極速 4.5G 網絡、獨家 apps 同出色客戶服務,畀你超卓嘅流動寬頻體驗同實質嘅價值。 你仲可享我哋嘅貼心服務。

銀行戶口自動轉賬 – 你可下載及填妥申請表格,填妥後親身交到有關銀行;或可親臨任何一間SmarTone門市辦理申請手續。請攜帶你的銀行戶口文件,例如:銀行月結單、提款卡,以便門市職員作核對。生效需時大約二至五個星期。

帶你嘅USB modem同備有內置流動寬頻嘅netbook上隨身寬頻,月費只係98起。 【學生創意慈善匯演